Prima Banka v Nových Zámkoch

Pobočky > Prima Banka > Prima Banka v Nových Zámkoch

  • Pobočky
Prima Banka

Pobočky Prima Banka Nové Zámky na Slovensku

Nové Zámky dnes návštěvníkovi nabídne 1 pobočku Prima Banky. Pobočky s názvem Prima Banka najdete kupříkladu na ulici M. R. Štefánika 12.

Prima banka

Prima banka Nové Zámky, M. R. Štefánika 12

Prima banka je univerzálna banka na Slovensku. Má bankové povolenie na široký zoznam činnosti, hlavne na prijímanie vkladov, poskytovanie úverov, poskytovanie platobných služieb a zúčtovanie, poskytovanie investičných služieb a investičných činno ...

Navigace