VÚB v Leopoldove

Pobočky > VÚB > VÚB v Leopoldove

  • Pobočky
VÚB

Pobočky VÚB Leopoldov na Slovensku

Leopoldov dnes návštěvníkovi nabídne 1 pobočku . Pobočky s názvem najdete kupříkladu na ulici Hollého 649/1.

VÚB

VÚB Leopoldov, Hollého 649/1

VÚB je veľká univerzálna banka na Slovensku. Má bankové povolenie na široký zoznam bankových činnosti, hlavne na prijímanie vkladov, poskytovanie úverov, poskytovanie platobných služieb a zúčtovanie, poskytovanie investičných služieb a investičný ...

Navigace