Prima Banka v Medzilaborciach

Pobočky > Prima Banka > Prima Banka v Medzilaborciach

  • Pobočky
Prima Banka

Pobočky Prima Banka Medzilaborce na Slovensku

Medzilaborce dnes návštěvníkovi nabídne 1 pobočku Prima Banky. Pobočky s názvem Prima Banka najdete kupříkladu na ulici Duchnovičova 530/2.

Prima banka

Prima banka Medzilaborce, Duchnovičova 530/2

Prima banka je banka, ktorá pôsobí iba na Slovensku a klientom ponúka komplexné bankové služby: prijímanie vkladov, poskytovanie úverov, poskytovanie platobných služieb a zúčtovanie, investovanie do cenných papierov, obchodovanie na vlastný účet, ...

Navigace