Banskobystrický kraj > Veľký Krtíš > poistenie

poistenie Veľký Krtíš

poistenie v Veľkom Krtíši

Hľadáte štítok poistenie v Veľkom Krtíši? Tak to ste tu správne, pretože nižšie nájdete zoznam predajní a obchodov, ktoré majú priradený štítok poistenie a nachádzajú sa v meste Veľký Krtíš. Prehľad všetkých obchodov s priradeným štítkom poistenie v krajine nájdete na poistenie.

Allianz - Slovenská poisťovňa

Allianz - Slovenská poisťovňa Veľký Krtíš, Banícka 15

Allianz – Slovenská poisťovňa je najlepšia a najväčšia poisťovňa na slovenskom poistnom trhu. Intenzívne sa zameriava na neustále zlepšovanie poskytovaných služieb. Klienti využívajú rýchlu likvidáciu poistných udalostí vďaka linke Allianz servis ...

ČSOB

ČSOB Veľký Krtíš, Nemocničná 10

ČSOB sa stará o finančnú prítomnosť a budúcnosť svojich klientov. Poskytuje svojim klientom široký rozsah profesionálnych finančných a poisťovacích služieb. Využíva inovatívne poistné a investičné riešenia, ktoré sa prispôsobujú životným situáciá ...

Komunálna poisťovňa

Komunálna poisťovňa Veľký Krtíš, Komenského 3

KOMUNÁLNA poisťovňa na základe individuálnych potrieb a požiadaviek zabezpečuje poistnú ochranu mestám, obciam, podnikateľským subjektom a najmä komunálnej sfére. Ponúka im kvalitné poistné produkty a služby v oblastiach životného, úrazového, maj ...

Kooperativa

Kooperativa Veľký Krtíš, SNP 27/711

Kooperativa je členom európskej skupiny Vienna Insurance Group, ktorá má zastúpenie po celej Európe. Skvalitňuje svoje služby a už niekoľko rokov má stabilné miesto na slovenskom poistnom trhu. Svojim klientom ponúka produkty životného a neživotn ...

Slovenská sporiteľňa

Slovenská sporiteľňa Veľký Krtíš, ul. SNP 39

Slovenská sporiteľňa prostredníctvom svojich pobočiek, ktorých má v súčasnosti najviac na Slovensku, poskytuje svojim klientom bežné účty, devízové účty, elektronické bankovníctvo, hypotekárne úvery, podielové fondy, sporožírové účty, termínované ...

Union poisťovňa

Union poisťovňa Veľký Krtíš, Banícka 9-11, Blok 2

Union poisťovňa v každej svojej pobočke ponúka jedinečnú škálu produktov životného, neživotného a individuálneho zdravotného poistenia pre individuálnych, ako aj firemných klientov. Je dcérskou spoločnosťou najväčšej holandskej poisťovacej skupin ...

UNIQA poisťovňa

UNIQA poisťovňa Veľký Krtíš, Komenského 3

UNIQA poisťovňa v každej svojej pobočke realizuje potreby a záujmy svojich klientov a tým prispieva k vyššej kvalite ich života. Je spoľahlivým a kompetentným partnerom vo všetkých otázkach poistenia a financovania. Poskytuje životné poistenie, p ...

VÚB

VÚB Veľký Krtíš, Novohradská 7

VÚB poskytuje svojim klientom prvotriedne bankové služby, ktoré sú základom vzájomne prospešných vzťahov medzi klientom a bankou. Ponúka prijímanie vkladov, poskytovanie úverov, poskytovanie platobných služieb a zúčtovanie, poskytovanie investičn ...

Wüstenrot poisťovňa

Wüstenrot poisťovňa Veľký Krtíš, SNP 29

Wüstenrot poisťovňa ponúka príťažlivé produkty životného a neživotného poistenia. Dôkazom toho je produkt poistenie bývania a poistenie právnej ochrany. Populárne a atraktívne je aj komplexné poistenie úrazu a privátnej zodpovednosti za škodu s p ...

Navigace