Považská Bystrica - Trenčiansky krajZnačkové prodejny a obchody v Považskej Bystrici

Trenčiansky kraj > Považská Bystrica

Banky, Sporiteľne a Poisťovne v Považskej Bystrici

Viac informácií o meste Považská Bystrica a o možnostiach nakupovania v ňom, nájdete na na stránke: Banky, Sporiteľne a Poisťovne v Považskej Bystrici.

Prima banka

Prima banka Považská Bystrica, Centrum 18/23

Prima banka má významné postavenie na trhu služieb pre mestá a obce, ktoré zabezpečuje prostredníctvom svojich pobočiek a bankomatovej siete. Okrem toho ponúka profesionálne bankové služby aj pre obyvateľstvo. Vykonáva nasledovné bankové činnosti ...

Raiffeisen Bank

Raiffeisen Bank Považská Bystrica, Centrum č. 2622

Raiffeisen Bank má významné postavenie na bankovom trhu. Pre svojich klientov má pripravené lákavé bankové služby. Od výhodných účtov, rôzne typy termínovaných vkladov, služby platobného styku, pôžičky, až po najmodernejšie služby elektronického ...

Slovenská sporiteľňa

Slovenská sporiteľňa Považská Bystrica, Centrum 2304

Slovenská sporiteľňa je univerzálnou bankou rodinného typu, ktorá pôsobí na slovenskom trhu prostredníctvom svojich pobočiek. Ponuka jej produktov a služieb je prispôsobená požiadavkám náročnosti jednotlivých klientov. Od tradičných bežných účtov ...

Slovenská sporiteľňa

Slovenská sporiteľňa Považská Bystrica, Štefánikova 161

Slovenská sporiteľňa je univerzálnou bankou viacerých generácií. Ponuka jej produktov a služieb je prispôsobená požiadavkám náročnosti jednotlivých klientov. Od tradičných bežných účtov ponúka rôzne typy vkladných knižiek, termínované vklady, slu ...

Slovenská sporiteľňa

Slovenská sporiteľňa Považská Bystrica, SNP č. 429

Slovenská sporiteľňa pôsobí na slovenskom trhu prostredníctvom svojich pobočiek, ktoré sú umiestnené vo všetkých rozhodujúcich mestách Slovenska. Od bežných účtov ponúka rôzne typy vkladných knižiek, termínované vklady, služby platobného styku, ú ...

Tatra banka

Tatra banka Považská Bystrica, Nám. A. Hlinku 36/9

Tatra banka je odporúčaná banka pre právnické a fyzické osoby všetkých vekových kategórií. V každej zo svojej pobočky ponúka depozitné služby, zmenárenské a pokladničné služby, úverové služby, platobný styk domáci i medzinárodný, poradenské služb ...

UniCredit Bank

UniCredit Bank Považská Bystrica, M.R.Štefánika 161/4

UniCredit Bank je na bankovom trhu jasnou jednotkou. Je všeobecne uznávaná a pozitívne vnímaná širokou verejnosťou. V poskytovaní bankových služieb má bohatú minulosť a dlhoročné skúsenosti. Svojim klientom ponúka bežné účty, devízové účty, elekt ...

UNIQA poisťovňa

UNIQA poisťovňa Považská Bystrica, Nám. A. Hlinku 26

UNIQA poisťovňa neustále napreduje v skvalitňovaní služieb pre svojich klientov, zvyšuje počet svojich generálnych agentúr, ktoré dnes pokrývajú územie Slovenska a zabezpečujú klientom komfortný prístup k týmto poskytovaným službám: životné poist ...

UNIQA poisťovňa

UNIQA poisťovňa Považská Bystrica, Nám. A. Hlinku 25/30

UNIQA poisťovňa neustále skvalitňuje služby pre svojich klientov, zvyšuje počet svojich generálnych agentúr, ktoré dnes pokrývajú územie Slovenska a zabezpečujú klientom komfortný prístup k týmto poskytovaným službám: životné poistenie, poistenie ...

UNIQA poisťovňa

UNIQA poisťovňa Považská Bystrica, Slovenských partizánov 14/6

UNIQA poisťovňa je dlhodobo spoľahlivým partnerom pre fyzické a právnické v ich nepredvídaných životných situáciách. Ponúka im životné poistenie, poistenie majetku, poistenie auta, cestovné poistenie, zdravotné poistenie, úrazové poistenie a pois ...

Obchody v Považskej Bystrici predávajú tieto značky:

Tatra banka, Kooperativa, OTP, UniCredit Bank, VÚB, Slovenská sporiteľňa, ČSOB

Navigace